BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SOSYAL YAPI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE EĞİT

Geçmişten günümüze bir çağı kapatıp diğer çağı açan önemli olaylar olmuştur. Her çağda toplumlar hızla değişmiştir. Bu değişim teknoloji ekonomi alanında olmuştur.

Bilgi toplumunun özelliklerinden biri de eğitim öğretimde süreklilik yerleşecek okul öğrenimi yanında, yaşamın başlangıcından sonuna kadar aktif öğrenme gereksinimi ön planda olacaktır.

Belirli konuları öğrenme yerine, “öğrenmeyi öğrenmek” ve “bireysel öğrenme” eğitim sürecinin temeli olacaktır.

Eğitim; bireyin bedensel, duygusal, düşünsel ve sosyal yeteneklerinin kendisi ve yaşadığı toplum için en uygun biçimde geliştirilmesi oluşumudur.

Bilgi toplumunda eğitimin hedefi: evrensel düşünebilen, etnik ve ulusal sınırlar içinde kalmayan, her türlü bilgiyi, kuralı değeri sürekli sorgulayan, sorunlara çözüm üreten, uzlaşmacı hoşgörülü ve özgürlükten yana olan, boyun eğmeyen insanı seven onların haklarını savunabilen doğayı koruyan demokrasiyi benimseyen, görev ve sorumluluktan kaçmayan, hakkını arayabilen ekip halinde çalışabilen yaratıcı olan bilim, sanat, felsefe ve sporla uğraşabilen, kendini sürekli yenilip geliştirilebilen, barışı savunan bireyler yetiştirmektir.

Çağımızda eğitim; toplumsal gelişme katkı sağlayabilecek, üretken, verimli, duyarlı, paylaşımcı, bilgiyi ustaca işleyen ve üreten bireyler yetiştirmelidir.

Programlandırılmış bilgisayarlı öğretim; yaşam boyu eğitim bilgisayarla bireyin evinde yapılabilir. Böyle bir eğitim için hedef –davranışlar, içerik, eğitim ve sınama durumları , her okul, sınıf, ders, kurs, meslek ve alan için saptanıp düzenlenebilir.

Öğretmenin Öğretim stratejileri; Sunuş yoluyla, Buluş yoluyla, Araştırma-inceleme yoluyla, Tam öğrenme, İşbirliğine dayalı öğrenmedir.

Öğrencinin öğrenme stratejileri; Dikkat, Tekrar, Anlamlandırma, Yürütücü Biliş, Duyuşsal

Yaşam boyu öğrenmenin temel ilkesi bilinçli ve amaçlı olarak yaşam boyunca öğrenmeye devam etmektir. Yaşam boyu öğrenme, hem mesleki gelişime hem de yaşamı zenginleştirmeye/ bireysel gelişime katkıda bulunur. Bu yaklaşımda; öğrenme içeriği ve yöntemler, bireyin yaşamına ve iş deneyimlerine uygun olarak belirlenmelidir.

Yaşam Boyu Öğrenme: “Çocukluk dönemindeki öğrenmeden başlayarak,

Resmi öğrenimin bütün düzeyleri, yetişkinlik dönemi boyunca süren bağımsız öğrenmeyi ve uzaktan eğitimi de kapsayan tüm öğrenme süreci” dır dır.

“Bilgi okur-yazarıyım” diyebilmek için şunlara sahip olmanız gerekiyor:

—        Bilgiyi (içeriği) etkin bir biçimde ve beceriyle bulabilme yeteneği,

—        İçeriğe, eleştirel gözle yaklaşıp, onu ustaca geliştirebilme yeteneği,

—        İçeriği, doğrulukla ve yaratıcı bir tarzda kullanabilme yeteneği,

—        Nitelikli içerik yaratma ve yaratım sırasında başkalarıyla işbirliği yapabilme yeteneği

Bilgisayar Destekli Öğretim(BDÖ) :

—        Öğretmenin zor, fakat zorunlu bazı görevlerini üstlenerek ona destek olan bir öğretim aracı,

—        Öğrenmenin oluştuğu bir ortam olarak kullanılmaktadır.

Web Destekli Eğitim; uzaktan eğitim yapmak amacıyla her türlü internet olanaklarının kullanılmasıdır.

BDÖ’İN İLKELERİ:

—        Küçük Adımlar İlkesi

—        Öğrenmeye Etkin Katılım İlkesi

—        Öğrenme Sonucu Hakkında Anında Bilgi Alma İlkesi

—        Bireysel Hıza Göre İlerleme İlkesi

—        Doğru Cevaplar İlkesi

Bilgisayar Destekli Eğitim:

Bilgisayar Destalk Elitism (BDE), foretimes icier vela faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır.

      BDÖ: Bilgisayar Destekli Öğretim

BDE: Bilgisayara Dayalı Eğitim

BDÖ: Bilgisayar Destekli Öğrenme

BÖU: Bilgisayarların Öğretsel Uygulamaları

BTÖ: Bilgisayar Tabanlı Öğretim

BDE, bilgisayarın öğrenmenin meydana geldiği bir ortam olarak kullanıldığı, öğretim sürecini ve öğrenci motivasyonunu güçlendiren, öğrencinin kendi öğrenme hızına göre yararlanabileceği, kendi kendine öğrenme ilkelerinin bilgisayar teknolojisi ile birleşmesinden oluşmuş bir öğretim yöntemidir.

Bilgisayarlar öğretmenler için, materyal geliştirmede kullanabilecekleri araçlar olabilirler. Öğretmen bilgisayar yardımı ile bir öğretim materyali hazırlayabilir. Ancak, burada bilgisayarın rolü, BDE’deki rolünden oldukça farklıdır.

Bilgisayarın eğitim alanındaki farklı rolleri: Öğretici, Araç, Öğrenci

BİLGİSAYAR ve SAĞLIK

Bilgisayarın karşısında otururken şunlara özen göstermeliyiz.

Masa yüksekliği 65-70 cm.

Yüksekliği ayarlanabilir, sırtı bele uygun ve esnek bir ergonomik koltuk

Omuzlar rahat bırakılmış

Dik oturulmuş ve sırt desteklenmiş

Kollar yatay veya biraz yukarıda

Dirsek ve eller düz bir çizgide

Bilgisayar Bağımlılığı:

Bilgisayar ya da internet bağımlılığında, bağımlılığın içeriği karmaşıktır. Örneğin madde bağımlılığında sonuç önemliyken (madde, yarattığı etki yüzünden vücuda alınır - eylemin sonucu önemlidir), bilgisayar bağımlılığında süreç (makine başında geçirilen zaman) önemlidir. Koleksiyonlar ya da okuma gibi hobilerden farklı olarak, bilgisayar ile ilişkide kişiye sürekli olarak uyaran gider. Bu kadar yoğun uyaran sağlayan bir ilişkide kullanıcıların büyük çoğunluğu bağımlı olma riski ile karşı karşıyadır .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !